Image

Përfaqësues ekskluziv i KESO® në Maqedoni

Image

Traditë zvicerane Sukses botëror

KESO® është markë me mbi 400 patenta dhe partnerë afaristë në 25 shtete në botë. Aftësitë inovative dhe kompetencat e saj janë dëshmuar që nga viti 1963. Cilindrat KESO® janë të mbrojtur në tërë botën. Prodhohen në Richterswil, pranë Liqenit të Cyrihut, dhe radhiten ndër produktet më të sigurta dhe më të mira në sferën e сsistemeve për mbyllje.

Image

LIRI do të thotë të jesh i sigurt.

Mbrojtje nga kopjimi

Mbrojtje nga tërheqja

Mbrojtje nga shpimi

Mbrojtje nga thyerja

VDS bz+

PIV të certifikuaraSi orë zvicerane, cilindri КЕЅО 800002 është i përpunuar me precizitetin dhe cilësinë maksimale. Në këtë mënyrë siguron shkallë më të lartë të sigurisë ndaj vjedhjes dhe përdorim të sigurt.


Image
Image

  • Përpunimi i çelësave
  • Shitje dhe riparim i bravave për: dyer, dollapë, zyra, arka, kasaforta, bankomate
  • Shitje e: PTT kutive, bravave të sigurisë, drynave të sigurisë, kasetave për para dhe çelësa
  • Përpunim i mbishkrimeve
  • Hapje e arkave, kasafortave dhe bankomateve të mbyllura
  • Servisim i bravave dhe kasafortave veç më të montuara

Мобилен: 072 233 554

Kontakt për informata plotësuese Keso®

kontakt