Image

Нашата Филозофија

Еден клуч ги отвора сите врати - не ви помага само да си го поедноставите секојдневието, туку ви овозможува и комплетна контрола на тоа, какви овластувања има секој сопственик на кпуч и кои врати може да ги отвора. Со системот КЕСО си обезбедувате чувство на
сигурност и слобода.

Еден клуч ги отвора сите врати - не ви помага само да си го поедноставите секојдневието, туку ви овозможува и комплетна контрола на тоа, какви овластувања има секој сопственик на кпуч и кои врати може да ги отвора. Со системот КЕСО си обезбедувате чувство на сигурност и слобода.

СЛОБОДА значи да бидеш безбеден

LocksmithКлучар-Гравер Баже

Резидентни клучарски услуги

Сите видови на клучарски услуги за вашиот дом. Нашето знаење ваша сигурност

Комерцијални клучарски услуги

Сите видови на клучарски услуги за вашата фирма, работилница, локал или зграда!

Изработка и Гравирање на натписи

Ласерско гравирање на информативни натписи за различни намени. Гравираме со најсовремена технологија


Мобилен: 072 233 554


  • Изработка на клучеви
  • Продажба и поправка на брави за: врати, ормари, бироа, каси, сефови, банкомати
  • Продажба на: птт сандачиња, сигурносни брави, сигурносни катанци, касети за пари и клучеви
  • Изработка на натписи
  • Отворање на заклучени каси, сефови и банкомати
  • Сервис на веќе монтирани брави и каси

Клучар од Доверба

контакт