Image

Filozofia jonë

NJË ÇELËS I HAP TË GJITHA DYERT – jo vetëm që ju ndihmon ta thjeshtësoni çdo ditë tuajën, por ju mundëson mbikëqyrje të plotë lidhur me atë se çfarë autorizimesh ka secili pronar çelësi dhe cilat dyer i hap. Me sistemin Keso®siguroni ndjenjën e sigurisë dhe lirisë.

LIRI nënkupton të jesh i sigurt.

NJË ÇELËS I HAP TË GJITHA DYERT – jo vetëm që ju ndihmon ta thjeshtësoni çdo ditë tuajën, por ju mundëson mbikëqyrje të plotë lidhur me atë se çfarë autorizimesh ka secili pronar çelësi dhe cilat dyer i hap. Me sistemin Keso®siguroni ndjenjën e sigurisë dhe lirisë.

LIRI nënkupton të jesh i sigurt.

LocksmithBravandreqës – graver Bazhe

Shërbime rezidenciale bravandreqëse

Të gjithë llojet e shërbimeve bravare për shtëpinë tuaj. Dija jonë – siguria juaj.

Shërbime komerciale
bravare

Të gjithë llojet e shërbimeve bravare për firmën, punëtorinë, lokalin apo ndërtesën tuaj!

Përpunim dhe gdhendje e mbishkrimeve

Gdhendje laserike e mbishkrimeve informative për qëllime të ndryshme. Gdhendim me teknologjinë më bashkëkohore.


Мобилен: 072 233 554


  • Përpunimi i çelësave
  • Shitje dhe riparim i bravave për: dyer, dollapë, zyra, arka, kasaforta, bankomate
  • Shitje e: PTT kutive, bravave të sigurisë, drynave të sigurisë, kasetave për para dhe çelësa
  • Përpunim i mbishkrimeve
  • Hapje e arkave, kasafortave dhe bankomateve të mbyllura
  • Servisim i bravave dhe kasafortave veç më të montuara

Bravandreqës i besueshëm

kontakt